0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Hej!

Du skal nu deltage i et studie som koordineres af Ghent Universitet og et konsortium bestående af forskere fra Europa, for bedre at forstå hvordan Covid-19 pandemien påvirker personer med migrant- og flygtningebaggrund. Formålet med forskningen er at forstå hvordan Covid-19 opleves af personer med migrant- og flygtningebaggrund, og hvad der hjælper dem til at håndtere situationen. Ud fra studiets resultater kan forskerne oplyse organisationer og beslutningstagere om, hvordan de bedre kan støtte personer med migrant- og flygtningebaggrund under og efter pandemien.

Din besvarelse vil være anonym, og dine data vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen og vil udelukkende blive brugt til forskning.

Apart Together teamet

Der er 36 spørgsmål i undersøgelsen.