0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

 

سلام!

باهم ولی جدا یک پژوهش جهانی است برای ارزیابی تاثیرات پاندمی کووید-19 بر روی پناهندگان و مهاجرین. این پژوهش با همکاری سازمان بهداشت جهانی و کنسرسیوم 

.مراکز پژوهشی ، توسط دانشگاههای گنت و کپنهاگ انجام میشود 

هدف از این پژوهش شناخت بیشتر تجربه مواجهه مهاجرین و پناهندگان با کووید-19 و راه هایی که به آنها برای مقابله با آن کمک کرده است، میباشد. با اطلاعات بدست آمده، پژوهشگران این پروژه سازمان ها و تصمیم گیران را در زمینه حمایت بهتر از مهاجرین و پناهندگان در طی و پس از این بیماری همه گیر جهانی مطلع خواهند کرد.

شما میتوانید زبان خود را در گزینه ها انتخاب کنید.

ممنون که این پرسش نامه را پر کردید! 

​تیم "باهم جدا از هم"

در این نظرسنجی 36 پرسش وجود دارد.