0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

 

سلام!

شما دارید در پژوهشی برای شناخت بهتر تاثیر بیماری همه گیر جهانی کووید-19 بر روی مهاجرین و پناهندگان شرکت میکنید . این پژوهش توسط دانشگاه گنت و کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهیان مرتبط با دانشگاه های اروپایی انجام میشود. هدف از این پژوهش شناخت بیشتر تجربه مواجهه مهاجرین و پناهندگان با کووید-19 و راه هایی که به آنها برای مقابله با آن کمک کرده است، میباشد. با اطلاعات بدست آمده، پژوهشگران این پروژه سازمان ها و تصمیم گیران را در زمینه حمایت بهتر از مهاجرین و پناهندگان در طی و پس از این بیماری همه گیر جهانی مطلع خواهند کرد.

شما میتوانید زبان خود را در گزینه ها انتخاب کنید.

ممنون که این پرسش نامه را پر کردید! 

​تیم "باهم جدا از هم"

در این نظرسنجی 36 پرسش وجود دارد.