0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Zdravo!

ApartTogether je globalna studija koja procjenjuje utjecaj pandemije COVID-19 na izbjeglice i migrante. Predstavlja saradnju između Svjetske zdravstvene organizacije i konzorcija istraživačkih centara na čelu sa Univerzitetom Ghent i Univerzitetom u Copenhagenu.  Cilj ovog istraživanja je saznati više o tome kako Covid-19 doživljavaju migranti i izbjeglice i šta im pomaže da se nose s njim. Skupljene informacije istraživači će podijeliti s organizacijama i donositeljima odluka, kako bi mogli bolje podržati migrante i izbjeglice u toku  i nakon ove pandemije.

Hvala vam što ste ispunili ovu anketu!

Svoj jezik možete odabrati na padajućem izborniku.


Tim 'Odvojeni skupa'

There are 36 questions in this survey.