0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

 Merhaba

ApartTogether (AyrıAmaBirlikte) COVID-19 pandemisinin sığınmacı ve göçmenler üzerindeki etkisini ölçen küresel bir çalışmadır. Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü ile Gent Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi tarafından desteklenen araştırma merkezleri konsorsiyumu tarafından ortaklaşa yürütülmektedir  Anketin amacı göçmenlerin ve mültecilerin Covid-19 ile ilgili tecrübelerini ve bu süreçle başa çıkmada onlara nelerin yardımcı olduğunu. Onlara nelerin yardımcı olduğun daha iyi anlamak.  Araştırmacılar (edinecekleri bilgiler sayesinde) çeşitli karar mercilerini ve organizasyonlarını, nasıl bu süreçte ve sonrasında göçmen ve mültecileri daha iyi destekleyebilecekleri konusunda bilgilendirileceklerdir

teşekkür ederim
“Uzaktan Yakın” Takımı

 

 

Bu ankette 36 soru var.